پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر 

تمامی موسسات، شرکت و سازمان‌هایی که شامل قوانین مالیاتی می‌شوند، باید دفاتر قانونی خود را از سازمان مالیاتی گرفته و کلیه فعالیت‌های مالیاتی خود را در آن ثبت کنند.

ثبت این فعالیت‌ها باید ترتیب تاریخ، خوانا، بدون خط و لاک خوردگی و تراشیده شدن باشد. در پایان هر سال مالی و به هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکت به اداره دارایی، پلمپ دفاتر صورت گرفته و به اداره دارایی تحویل داده می‌شود.

آیا همه شرکت‌ها موظف به داشتن دفاتر هستند؟

بله، تمام شرکت‌ها، چه فعالیت داشته و چه بدون فعالیت باشند باید دفاتر قانونی و پلمپ شده خود را دریافت کنند.

طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجر ( شخص حقیقی یا حقوقی) مکلف به اخذ دفاتر روزنامه و دفتر کل است. بنابراین اگر شرکتی در طول یک سال هیچ فعالیتی نداشت هم باید دفتر را دریافت کرده و خالی به اداره دارایی تحویل دهد.

دلایل پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر کاری قانونی و جز قوانین است و در صورتی که این کار انجام نشود، جریمه خواهید شد. در پلمپ دفاتر عدم صورت حساب، عدم درج شماره اقتصادی، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس، مسولیت تضامنی و 10 درصد مبلغ مورد معامله که بدون ضوابط این ماده صورت گرفته باشد را در بر دارد.

زمان پلمپ دفاتر:

جهت تحویل اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل، برای پلمپ دفاتر اقدام کرد. به طور معمول پلمپ دفاتر یک روزه انجام می شود و یک ماه زمان می برد تا به وسیله اداره پست به دست افراد برسد.

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر:

مهر شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

ثبت اظهارات دروغ در دفاتر چه جرمی دارد؟

اگر قصد فرار از پرداخت مالیات را داشته و فکر می‌کنید با ثبت اظهارات دروغ می‌توانید از دادن مالیات طفره روید، به شما می‌گوییم که سخت در اشتباهید. اگر برای سه سال پی در پی ثابت شود که شما اطلاعات اشتباه در دفاتر ثبت کرده، مدارک غیر واقعی ارائه داده و یا از تسلیم اظهار نامه خود داری کرده‌اید، به مدت 3 ماه تا 2 سال به حبس محکوم می‌شوید و این محکومیت شامل هیچ نوع عفی نخواهد شد.


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور