ثبت مالکیت فکری

ثبت مالکیت فکری

ثبت مالکیت فکری

ثبت مالکیت فکری

به حقوق مربوط به آفرینش و خلاقیت های فکری در زمینه علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری حقوق مالکیت معنوی می گویند.

از نظر مایک بلانکنی مالکیت معنوی اینگونه تعریف می شود:

“حقوق خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهره برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیر مجاز دیگران اعطا می نماید.”

در ایران این مالکیت تعریف مشخصی ندارد و هر کدام از حقوق دانان آن را به گونه ای تعریف کرده است.

دکتر کاتوزیان مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به دارنده آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصرا استفاده کند.

اما دکتر صفایی مالکیت فکری را حقوقبی می داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آن فعالیت و اثر فکری است.

 گونه های مختلفمالکیت فکری

Copyright :

کپی رایت که در فارسی به آن حقوق مولف می گویند و حقوق مرتبط با آثار ادبی – هنری است.

: Patents

به گواهینامه ثبت اختراعات Patent  گفته می شود.

Industrial designs :

همان طرح صنعتی است که در مالکیت فکری منظور از طرح صنعتی همان ویژگی های ظاهر و زیباشناختی یک کالا است که کاملا خلاقانه و مبتکرانه است.

Trademarks:

همان علائم تجاری است که کالا و خدمات یک شخص یا شرکت را از کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کند. این علامت تجاری در بازار به عنوان شناسه شناخته می شود.

Geographical indications:

همان نشانه های مبدا جغرافیایی کالا است. بعضی از کالاها به دلیل مبدا جغرافیایی که دارند مثل زعفران قائنات، گلاب قمصر، انار ساوه و…، کیفیت و ارزش خاصی پیدا می کنند. بر اساس قانون تنها کسی می تواند از این نشانه استفاده کند که کالایش در همان منطقه جغرافیایی تولید شده باشد.

Trade secrets:

رازهای تجاری و مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش تجاری دارند و قانون از این اطلاعات حمایت می کند.

New plant varieties:

به معنی گونه های جدید گیاهی است. در کشاورزی پیش می اید که گونه جدیدی از طریق پیوند زدن یا مهندسی ژنتیک تولید می شود که به پیوند زننده یا تولید کننده آن حقوقی تعلق و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار می گیرد.

Protection against unfair competition:

از نظر قانون یک تجارت باید منصفانه باشد و اگر کسی رفتاری غیر منصفانه داشته باشد، قانون با آن برخورد خواهد کرد.

 

حمایت از ثبت مالکیت فکری 

از نظر قانون کسی که خالق یک اثر ادبی- هنری یا مخترع است، دارای یک حقوق اختصاصی ست که بتواند از آن اثر یا اختراع بهره برداری کند. این حقوق می تواند فروخته، لیسانس و یا بخشیده شود. حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشور، سطح حمایت از آن تغییر می کند.

 

مدارک لازم برای ثبت مالکیت فکری

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

توضیح نوشتاری جامع که معایب و مزایای آن را در بر می گیرد.


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور