ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

به یکی از واحدهای یک شرکت که در منطقه‌ای دورتر از مرکز اصلی، ارائه دهنده خدمات شرکت مادر باشد، شعبه می‌گویند. میزان استقلال، حدود اختیارات و مسدولیت حقوقی هر شعبه به وسیله شرکت اصلی و مادر تعیین می‌شود.

اسناد و مدارك مورد نیاز برای ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

شركت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارك زیر را تهیه و به اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری ارائه نمایند:

 1. درخواست كتبی شركت
 2. تصدیق ثبت شركت خارجی
 3. اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی
 4. آخرین گزارش مالی تأیید شده شركت
 5. اختیار نامه نماینده یا نمایندگان شركت خارجی
 6. در صورت قرارداد با یک دستگاه دولتی ارائه قرارداد با آن
 7. گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شركت

گزارش توجیهی شامل این موارد است:

الف: اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شركت

ب – تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران

ج – برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

د – تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

ه – نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

 

 1. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم فرم تعیین نام .doc تعیین نام )
 2. تصویر مصدق اساسنامه شركت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
 3. پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
 4. ارائه تعهدنامه دائر بر اینكه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی كه توسط اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می‌شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.

كلیه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهیه می‌گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شركتها) و تأیید وزارت خارجه آن كشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركتها ارائه گردد.

 

نکته: گاه پیش می‎آید که شعبه با نمایندگی اشتباه گرفته شود، باید بگوییم که کار و مسئولیت این دو کاملا جداست. در واقع نمایندگی شخصیتی مستقل داشته و مسئولیت حقوقی آن بر عهده خودش است و بر اساس قرارداد، نمایندگی تنها بخشی از موضوع و وظایف یک شرکت خارجی را به عهده می‌گیرد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

اساسنامه شرکت

گواهی ثبت شرکت خارجی

آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد)

آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)

 

مسؤولیت شركت خارجی

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسؤولیت شركت اصلی (مادر) خواهد بود.

بنابراین كلیه وظایف و مسؤلیت‌های قانونی را شركت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

 

نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده شركت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است كه بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

 

مسؤلیت نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده یا نمایندگی شركت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی كه تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤلیت خواهد داشت.

 

اداره امور نمایندگی

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

 

مقدار هزینه لازم جهت ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران :

مقدار هزینه لازم ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

مدت زمان لازم جهت ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران :

مدت زمان لازم ۲ ماه است.

چه شركت‌هایی مجاز به ثبت شعبه و نمایندگی خارجی  در ایران هستند؟

آئین‌نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی تحت شماره 930 – 78 / م / ت 19776 مورخ 12/2/1378 به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس ماده یك آئین‌نامه، شركت‌هایی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می‌شوند، یعنی بر اساس قوانین و مقررات كشور متبوع خود تشكیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند، می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی كه ذكر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی خود نمایند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجی می‌باشند، یعنی اگر در كشور متبوع شركت خارجی شعب یا نمایندگی‌های شركت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شركتها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خود در ایران اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی(مصوب 13/02/1378)

ماده 1- شركت‌های خارجی كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع، می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

 1. افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران
 2. ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی
 3. ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
 4. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران
 5. همكاری با شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث
 6. انجام عملیات اجرایی قراردادهای منعقد شده بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی
 7. انجام فعالیت‌هایی كه مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی  كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می‌گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل،  بیمه و بازرسی كالا، بانكی، بازاریابی و غیره

ماده 2-  شعبه شركت خارجی،‌ واحد محلی تابع شركت اصلی است كه مستقیما موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل،  انجام می‌دهد.  فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شركت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارك زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند.

 1. اساسنامه  شركت
 2. آخرین گزارش مالی تایید شده شركت
 3. آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
 4. گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شركت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

ماده 4-  نماینده شركت خارجی،  شخص حقیقی یا حقوقی است كه براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی  را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شركت خارجی، نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی كه متقاضی ثبت نمایندگی شركت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به همراه  درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی ارایه نمایند:

 1. معرفی وزارتخانه ذیربط
 2. تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  این آیین نامه
 3. آخرین گزارش مالی تایید شده شركت خارجی طرف نمایندگی
 4. گزارش فعالیتهای شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و  ضرورت اخذ نمایندگی
 5. ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
 6. اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین  تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
 7. مدارك شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،  اساسنامه شركت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط

 ماده 6- اشخاصی كه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو می‌شود مكلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی،  نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره –  شركت‌هایی كه مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود،  6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفیه  آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شركت‌های خارجی كه نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می‌پردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شركت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در كشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند، گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذیربط  ارسال دارند. حسابرسی مذكور تا زمانی كه آیین نامه  اجرایی تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط كه شركای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می‌گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه، باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شركت‌های خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها شركت‌های خارجی كه تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می‌كرده‌اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و 5 این آیین نامه را به دستگاه‌های ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین‌نامه تطبیق دهند.

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
یکی از شاخه های یک شرکت که می تواند خدمات خود را در منطقه‌ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد ارئه دهد، شعبه می گویند.
اختیارات، حدود و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می‌گردد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

  تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی

یکی از شاخه های یک شرکت که می تواند خدمات خود را در منطقه‌ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد ارئه دهد، شعبه می گویند.

اختیارات، حدود و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می‌گردد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می‌گیرد؛ بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش است.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران

ماده واحده – شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند.
 آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است :

ماده 1- شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌های زیر بر اساس مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :
- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
- همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
- انجام کارهای اجرایی قراردادهای منعقد شده بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی
- افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران
- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران
- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
- انجام فعالیت‌های که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می‌گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره
ماده ۲- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می‌دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده ۳- شرکت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارائه نماید:
-  آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه
ماده ۴- نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمه فاسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند.
ماده ۶- اشخاصی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می‌شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت‌ و مالکیت‌های صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

1.اساسنامه شرکت
2.گواهی ثبت شرکت خارجی
3.آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
4.آخرین تغییرات شرکت (در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
5.تنظیم وکالتنامه‌ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می‌تواند شعبه‌ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.

تبصره شرکت‌هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی‌شود، ۶ ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .
تذکر: کلیه مدارک فوق می‌بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.
ماده ۷ - شعبه شرکت‌های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می‌پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند.
ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی –مصوب ۱۳۷۲- اعلام نشده است .
توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده ۱۰- به منظور برخورداری شرکت‌های خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها، شرکت‌های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می‌کرده‌اند، مکلفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳و ۵ این آیین نامه را به دستگاه‌های ذیربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند .

مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

اساسنامه شرکت
گواهی ثبت شرکت خارجی
آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور