ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی

ثبت شرکت کشتیرانی

 

طبق آیین نامه صدور و مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی، انجام هر گونه فعالیت نمایندگی کشتیرانی نیازمند دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی است.

با توجه به این آیین نامه منظور از شرکت نمایندگی کشتیرانی، شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان است که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره‌برداری کلی یا جزیی از کشتی است که مکلف به انجام وظایف و مسئولیت‌های مندرج در ماده دوم و سوم است و از این پس به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

 

برای ثبت شرکت کشتیرانی مدیر عامل آن باید دارای شرایط خاصی باشد که در زیر آورده شده است:

 

 

 1. تابعیت ایران
 2. حداقل سن 25 سال
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 4. آشنایی به زبان انگلیسی
 5. نداشتن سوء‌ پیشینهٔ کیفرى
 6. تدین به یکى از ادیان رسمى جمهورى اسلامى
 7. عدم اشتغال به سمت مشابه در سایر شرکت‌ها
 8. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم
 9. انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم در صورت ضرورت
 10. داشتن مدرک تحصیلى حداقل دیپلم با پنج سال و یا مدرک تحصیلى لیسانس با سه سال سابقهٔ کار مفید در زمینهٔ فعالیت درخواست شده
 11. عدم اشتغال به كار در دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و نیز شركت‌هایی كه بیش از پنجاه درصد از سرمایه یا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در سایر
  شركتها

علاوه بر مدیر عامل، اعضای هیات مدیره هم باید دارای شرایطی باشند تا امکان ثبت شرکت کشتیرانی وجود داشته باشد.

شرایط اعضاى هیات مدیره

 1. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 2. نداشتن سوء پیشینه کیفرى
 3. داشتن حداقل ۲۰ سال تمام
 4. تبعیت ایرانى و مقیم ایران بودن
 5. تدین به یکى از ادیان رسمى جمهورى اسلامى ایران
 6. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم
 7. داشتن مدرک تحصیلى حداقل ششم ابتدایى و تجربیات کافى به میزان دو سال سابقهٔ کار معتبر
 8. عدم اشتغال به کار در مؤسسات وابسته به سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت یا تحت پوشش آن و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهردارى‌ها

 

مدارک لازم براى ثبت شرکت کشتیرانی

 1. اساسنامه، ۲ نسخه اصل
 2. شرکت‌نامه، ۲ نسخه اصل
 3. اظهارنامه (تقاضانامه)، ۲ نسخه اصل
 4. صورتجلسهٔ مجمع عمومی، ۲ نسخه اصل
 5. صورتجلسه هیات مدیره (در صورت داشتن هیئت مدیره)، ۲ نسخه اصل

تذکر:

تمامی‌صفحات اساسنامه، اظهارنامه (تقاضانامه) شرکت‌نامه و صورت جلسه مجمع عمومى باید توسط تمامى سهامداران شرکت امضا شود.
اسناد و مدارک ثبت شرکت باید از ادارات ثبت شرکت‌ها خریدارى شود و پس از تکمیل و تعیین نام شرکت، توسط متقاضى یا از طریق ادارهٔ ثبت براى این سازمان ارسال گردد.

شرایط سهامداران

کلیهٔ سهامداران شرکت‌ها و مؤسسات کارگزارى ترابرى دریایى باید ایرانى و مقیم ایران باشند.

مدارک مربوط به سهامداران

 1. تصویر شناسنامه
 2. یک قطعه عکس 3 در 4

 

وظایف شرکت‌های کشتیرانی : 

 1. اعزام کارکنان برای طی دوره‌های آموزشی مرتبط
 2. اعلام كتبی عضویت در انجمن‌های صنفی و یا اتحادیه‌های منطقه ای به سازمان
 3. تدارك خدمات مورد نیاز كشتی و كاركنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده‌های آن
 4. استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور تسهیل در انجام وظایف مقرر
 5. اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان
 6. بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه كشتیرانی مربوطه
 7. رعایت موافقت نامه‌های منطقه‌ای و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه
 8. اخذ كرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به كشتی، كانتینر یا محموله و مسافر به نمایندگی از طرف کشتیرانی مربوطه
 9. انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه، بارگیری، بارشماری و تحویل و تحول كالا،كانتینر و مسافرحسب مورد از طریق اشخاص دارای مجوز فعالیت از سازمان
 10. شرکت‌های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهی نمایند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می‌باشند.
 11. سایر فعالیت‌هایی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شركت نمایندگی كشتیرانی انجام می‌گردد.
 12. انجام تشریفات ترانزیت كالا اعم از ترانزیت داخلی، خارجی و فعالیت‌های كارگزاری در مورد محمولاتی كه مقصد آن بندر ورودی نبوده و دارای مقصد داخلی و یا خارجی مشخص دیگری باشد.
 13. رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان، گمرك، محیط زیست، مناطق ویژه اقتصادی – بندری، مناطق آزاد تجاری و سایر مراجع ذیربط در زمینه مورد فعالیت
 14. انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تكمیل اسناد محموله‌های وارده و یا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشریفات گمركی از جمله تنظیم صورت جلسات كسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفست
 15. انجام امور مربوط به ورود، خروج و پاس كشتی‌ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج، لیست جابجایی پرسنل كشتی‌ها، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق‌، عوارض و هزینه‌های بندری متعلق به كشتی حسب مقررات مربوطه و تسویه حساب

تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور