ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی

نحوه تاسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه تفاوت این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی شركا بعد از انحلال شركت در مقابل طلب طلبكاران است.

 

شرکت نسبی چه شرکتی است؟

طبق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی به شرکتی گفته می‌شود که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر کدام از شرکا به مقدار سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

منظور از مسئولیت شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارائی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد.

نحوه کار و ثبت شرکت نسبی

نحوه تاسیس و طرز كار و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی شركا بعد از انحلال شركت در مقابل طلب طلبكاران است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

1) یک نسخه‌ مصدق از شرکت‌نامه
2) یک نسخه‌ مصدق از اساسنامه (اگر باشد.)

 

چند قانون درباره ثبت شرکت نسبی
  1. شرکت نسبی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد؛ چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت.)
  2. به هنگام ثبت شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود، مگر آنکه شرکت‌نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته (ماده 185 ناظر به ماده 119 ق.ت.)
  3. در ثبت شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است (ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق.ت.)
  4. در ثبت شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده 185 ناظر به ماده 122 ق.ت).
  5. شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا(ماده 185 ناظر به ماده 123 ق.ت.)
  6. موارد انحلال شرکت نسبی، تبدیل شرکت، تغییر شریک (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و ادامه حیات شرکت نسبی، جز آنچه در بخش سوم این فصل خواهد آمد، مانند شرکت تضامنی است(ماده 189 ناظر به مواد 126 الی 136 ق.ت.)

تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور