ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان ” شرکت‌های تجاری”، شرکت سهامی خاص ( به انگلیسی: Private Joint Stock ) به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تاسیس، منحصرا به وسیله موسسین آن تشکیل شده است.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص  1000000 ریال ( صد هزار تومان) است که به سهم مساوی تقسیم می‌شود و حداقل تعداد سهامداران به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشد.

توجه داشته باشید که پس از ثبت شرکت سهامی خاص، سهام آن در بازار بورس قابل داد و ستد نبوده، ولی توسط مردم قابل معامله است.

پس از ثبت یک شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از سرمایه گذاران آن در قبال بدهی‌های شرکت به مبلغ سرمایه‌گذاری آن شخص در شرکت بستگی دارد.

نقش مجامع عمومی در ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

این مجمع که از اجتماع سهامداران شرکت و مجموعه اشخاصی که شخصیت حقوقی شرکت را به وجود آورده‌اند، تشکیل می‌شود، بالاترین مرکز قدرت شرکت و تعیین کننده مقررات آن است. انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص به وسیله مجمع عمومی عادی انجام می‌گیرد، اما اولین مدیران را می‌توان به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب کرد.

این مجمع به چند بخش تقسیم می‌شود که حدود وظایف هر یک با دیگری متفاوت است:

مجمع عمومی عادی ( عهده دار امور معمول و متداول )
مجمع عمومی فوق‌العاده (اموری مانند انحلال شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه )
مجمع عمومی موسس (تصویب اساسنامه، تعیین اولین مدیران و بازرسان و کلیه امور مربوط به تاسیس شرکت )

اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص

ادراه و ثبت شرکت سهامی خاص به وسیله تعدادی از سهامداران انجام می‌گیرد که مقام تصمیم گیرنده و اجرایی شرکت هستند و قانون به آنها هیات مدیره می‌گوید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. پرداخت فیش 40000 ریال به عنوان هزینه
 2. ارائه اصل قیم‌نامه یا کپی برابر اصل قیم‌نامه
 3. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالت‌نامه
 4. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 5. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 6. ارائه دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی موسسین
 7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
 8. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 1. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 2. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس +10)
 3. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده ( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 4. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل  و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
 1. ارائه اقرارنامه در متن صورت‌جلسه  جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
  نمونه متن اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  اقرار نمودند، مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 1. ارائه اقرار نامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه  مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می‌باشد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
نمونه متن اقرار نامه‌: بازرس ( بازرسین ) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.

شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. یک آدرس و کد پستی که حقیقی باشند.
 2. حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
 3. تعداد افراد هیات مدیره که باید حداقل 2 نفر بوده، دارای یک سهم باشند و سوء پیشینه کیفیری نداشته باشند.
 4. حداقل سرمایه شرکت 100000 تومان (صد هزار تومان)، که طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء و بازرسین (از پلیس +10)

کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده حداقل 3 نفر اعضا و 2 نفر بازرس

گواهی افتتاح حساب بانکی 35% درصدی به نام شرکت در شرف تاسیس با امضا حق امضاداران

اطلاعات برای تنظیم مدارک شرکت از قبیل موضوع فعالیت، آدرس و کدپستی، میزان سرمایه، نسبت تقسیم سهام بین اعضا، سمت اعضا و حق امضاداران شرکت

پس ازکسب اطلاعات لازم و شماره حساب جاری اسناد تنظیم می‌شود (اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسه ).

مراحل ثبت‌نام برای ثبت شرکت سهامی خاص

کلیه اطلاعات متقاضی و وکیل پرونده را وارد کرده و نوع شرکت سهامی خاص انتخاب می‌کنیم.

اسامی در خواستی ( پنج نام انتخابی ) به ترتیب اولویت وارد می‌شود، اسامی باید از سه کلمه با ریشه فارسی انتخاب شود (از سه قسمت تشکیل شده و کمتر نباشد ).

سرمایه شرکت را با انتخاب گزینه “با نام عادی ” وارد می‌کنیم. (سرمایه اولیه حداقل 000 /000 /1 ریال می باشد).

اعضاء شرکت و بازرسین  را به ترتیب با اطلاعات دقیق شناسنامه‌ای و سهام مورد نظر وارد می‌کنیم. ( رئیس هیات مدیره، نائب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و عضو هیات مدیره )

سمت افراد و حق امضاداران مشخص می‌شود ( رئیس هیات مدیره، نائب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، عضو هیات مدیره  و بازرس اصلی و بازرس علی البدل).

نوع روزنامه رسمی به درخواست موکل “ابرار ” یا ” جمهوری اسلامی ” انتخاب می‌شود.

کپی کردن اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی از طریق سامانه به ترتیب، صورت‌جلسه، اساسنامه، اظهارنامه شرکت به ترتیب، صورتجلسه، اساسنامه، اظهارنامه شرکت، وارد می‌شود.

پس از بازدید مجدد از اطلاعات وارد شده گزینه ” پذیرش نهایی ” را انتخاب کرده و برگه رسید پذیرش اینترنتی را دریافت می‌کنیم.

توجه: در صورت انتخاب گزینه “پذیرش نهایی” هیچ گونه تغییری قابل اعمال در پرونده نیست. ظرف دو الی سه روز کاری نام‌ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اسامی انتخاب می‌گردد. در صورت رد نام باید با موکل تماس گرفته برای ارائه اسامی جدید اقدام نمایند.

پس از تایید یکی از اسامی مدارک آماده امضا توسط اعضاء و بازرسین شرکت است. دو نسخه کپی از مدارک تایید شده از طریق سامانه ثبت را باید اعضا و بازرسین و سهامداران شرکت با امضا تایید نمایند.

تعیین نام به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص

برای تعیین نام شرکت سهامی خاص  ابتدا باید چهار اسم در نظر بگیرید و فرم انتخاب نام را تکمیل کنید. سپس آن را به بخش تعیین نام برای استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ارائه دهید.

برای انتخاب یک نام باید موارد زیر را رعایت کنید.

 1. عدد و لاتین نباشد.
 2. مفرد و از دو کلمه کمتر نباشد.
 3. اسامی پیشنهادی شما سابقه ثبت نداشته باشد.
 4. از نام، نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.
 5. دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
 6. از کلماتی نظیر ایران، جهان، شاهد، شهید، مرکز، بنیاد، سازمان، اسامی متبرکه، آزاده، جانباز، بهزیست، نظام، انتظام، دادگستر، موزه، تکنیک، الکترو، خدمات خودروئی، تکنولوژی، مختصات کامپیوتری، پلی، پاریز، اینترنت، کارگشا، چند منظور، گمرک، پاستور، هیمالیا، بوف، آی تک، کیش و نیرو انسانی استفاده نگردد.

شرکت سهامی خاص هم مثل هر شرکت دیگر معایب و مزایای خود را دارد، که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

معایب ثبت شرکت سهامی خاص

 1. در این نوع شرکت با وجود مقرراتی مثل نحوه تقسیم سود و زیان، نحوه نگهداری دفاتر مالی، نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و …. اهمیت و پیچیدگی بیشتر نسبت به شرکت‌های تک مالی و تضامنی بیشتر است.
 2. وجود مالیات بر درآمد در شرکت‌های سهامی به دلیل اعمال کنترل‌های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات‌های مستقیم، می‌بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر، در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. از مهم‌ترین خصوصیت شرکت‌های سهامی این است که میزان مسئولیت سهام داران در قبال مقدار سهام آنها است.
 2. بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده‌اند.
 3. در این نوع از شرکت‌ها، می‌توان با جمع کردن سرمایه‌های کوچک و محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
 4. سرمایه سهامداران در شرکت‌های سهامی به قطعات کوچک قابل تقسیم و چون بی نام است، بنابراین نقل و انتقال آن به راحتی امکان پذیر است.

iripo.ssaa.ir


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور