انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

گاهی ممکن است به دلایلی مثل عدم سود دهی، عدم فعالیت شرکت و یا… اعضای هیات مدیره، شرکا و سهامداران قصد انحلال شرکت را داشته باشند، در این صورت باید این انحلال به ثبت برسد.

دلایل انحلال شرکت

  1. انقضای مدت شرکت
  2. درصورت ورشکستگی شرکت
  3. درصورت تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر انحلال شرکت
  4. ازبین رفتن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن انجام موضوع شرکت
  5. ازبین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده به شرکت
  6. تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی (حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 5000000 ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1000000 ریال)

 

مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت

  1. مدارک ثبتی شرکت
  2. مدارک شناسایی شرکا
  3. صورتجلسه انحلال تایید شده توسط همه شرکا و مدیر تصفیه

 

تذکر 1:

اعضای هیات مدیره باید به این نکته توجه داشته باشند که با انحلال شرکت، مسئولیت و تکالیف از بین نمی‌رود و شرکت نمی‌تواند بار مالی یا حقوقی جدیدی را بر عهده بگیرد. شرکت زمانی کاملا از بین می‌رود که تصفیه کامل صورت گرفته باشد.

 

تذکر 2:

پس از تصفیه کامل شرکا و یا سهامداران می‌توانند سرمایه و دارایی باقی مانده را بین خود تقسیم کنند.

 

دلایل و شکل انحلال شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است و ما در زیر دو مورد آن اشاره می‌کنیم:

 

انحلال شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :

آخرین روزنامه رسمی شرکت

اصل صورت جلسه انحلال شرک
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه (هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.)
اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، (هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.)

صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :
اصل صورت جلسه انحلال شرکت
آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می‌شود.
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

 

 


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور