تعیین حوزه مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی

پس از ثبت یک شرکت و صدور آگهی تاسیس آن، حداکثر تا یک ماه باید برای تشکیل پرونده و دریافت حوزه مالیاتی به اداره مالیات مراجعه و کد اقتصادی دریافت کرد.

تشکیل پرونده مالیاتی از چند نظر با اهمیت است:

 1. برای انجام هر نوع فعالیت، وجود کد اقتصادی ضروری است.
 2. بدون داشتن پرونده نمی توان کد اقتصادی دریافت کرد و در نهایت شرکت نمی تواند با جایی قرارداد بسته و یا فعالیت داشته باشد.
 3. بدون پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تحویل دهد و همین ممکن است مشکلات بسیاری به وجود بیاورد.
 4. اگر شرکت در زمان مشخص شده، برای تشکیل پرونده اقدام نکند شامل جریمه ای که مقدار و شرایط آن در ” قانون مالیات های مستقیم” ذکر شده، خواهد شد.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی

 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی پیش آگهی تاسیس
 • کپی پیش آگهی تغییرات
 • کپی تقاضانامه (موسسات)
 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی تغییرات
 • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
 • کپی شرکتنامه و تقاضانامه (مسئولیت محدود)
 • وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
 • اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه
 • اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
 • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

 

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی (تشکیل پرونده مالیاتی) و اخذ کد اقتصادی:

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ۲ هفته است.

 

هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی (تشکیل پرونده مالیاتی) و اخذ کد اقتصادی:

هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال، جهت اخذ کد اقتصادی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و جمعاً ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال است.

 

 


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور