اخذ گرید و رتبه بندی

اخذ گرید و رتبه بندی

اخذ گرید و رتبه بندی

اخذ گرید و رتبه بندی

رتبه‌بندی یا گرید همان معیار تشخیص صلاحیت یک نهاد، شرکت یا سازمان است که به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می‌شود. در واقع رتبه‌بندی نوعی مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت کار پیمانکاران است.

امتیاز دهی در شرکت‌های پیمانکاری از 1 تا 5 و در شرکت‌های مشاور از 1 تا 3 است. در صورتی که امتیاز هر کدام از این شرکت‌ها به حد نصاب برسد و تعیین صلاحیت شوند، یک گواهی رتبه برای آن شرکت صادر می‌شود.

رتبه داده شده به شرکت‌ها به این عوامل بستگی دارد:

 1. تعداد نیروی انسانی یک شرکت و میزان سابقه کار آنها
 1. ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه
 2. توانائی مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری
 3. میزان سوابق شرکت و مبلغ کل قراردادهای انجام شده دولتی و خصوصی (شرط پذیرش قراردادهای خصوصی ارائه مفاصاحساب)

 

رتبه‌بندی یک شرکت در بخش‌های زیر صورت می‌گیرد:
رتبه‌بندی پیمانکاری
رتبه‌بندی مشاوران
رتبه‌بندی اندوه سازان

رتبه‌بندی شرکت‌های  EPC

رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک

 

فایده رتبه‌بندی

 1. هر شرکت‌ پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشد.
 2. رتبه بندی شرکت‌ها در صنایع گوناگون می‌تواند نمای کلی از وضعیت شرکت‌های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.
 3. افراد سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت‌ها و توان فنی و مالی آنها می‌توانند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری بگیرند.
 4. هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به رتبه‌بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که رتبه ندارند، قرارداد ببندند.

دریافت گواهی رتبه شرکت‌ها در چه صورت ممکن است؟

 1. هیچ یک از مدیران نباید کارمند دولت باشند.
 2. شركت در سازمان ثبت شركت‌ها به ثبت رسیده باشد.
 3. هیچ محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه توسط شرکت وجود نداشته باشد. (عدم سوء پیشینه حرفه‌ای)
 4. وجود سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مؤظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری است.
 5. شركت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.
 6. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.
 7. طبق آیین نامه، پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی با توجه به این پارامتر و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می‌نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید، گواهی رتبه صادر می‌گردد.

تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور