کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی

در سال 1373 قانونی وضع شد که بر طبق آن، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای تولید کالا و خدمات، واردات و صادرات، مونتاژ، توزیع و… موظف به داشتن یک شماره یا همان کد اقتصادی هستند که باید آن را روی فاکتور خرید و فروش خود ثبت کنند.

در تعریف دیگر، کد اقتصادی را یک کد مادر، لازم و مهم می‌دانند که می‌توان به وسیله آن کارهایی مثل قرارداد با شرکت‌های دولتی، امور مهم تجاری، گرفتن کارت بازرگانی، صادر کردن فاکتور و باز کردن حساب در بان و شرکت در مناقصه و مزایده را  انجام داد. در واقع وجود کد اقتصادی برای کارهای تجاری هر شرکت لازم است.

دریافت کد اقتصادی به طور معمول در زمان تاسیس شرکت و توسط وکلای تهران ثبت، انجام می‌گیرد. شما می‌توانید مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی و در سایت تهران ثبت ملاحظه کنید.

دلیل قرار گرفتن کد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه سود به دست آمده و در نتیجه مالیات است که بر اساس اسناد و مدارک، به شکل صحیح محاسبه خواهد شد.

 

چه کسانی باید کد اقتصادی داشته باشند؟

تمام افراد حقیقی و حقوقی که در کار صادرات و واردات، تولید، مونتاژ، کالاهای خدماتی هستند و کلیه کسانی که پروانه کسب و کار خود را از مراجع ذیربط گرفته یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، می‌توانند کد اقتصادی داشته باشند.

 

برای اخذ کد اقتصادی چه مدارکی نیاز است؟

ابتدا به اداره دارایی مراجعه کرده و مدارک زیر را به آنها تحویل دهید:

 1. کپی اساسنامه شرکت
 2. کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
 3. پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی
 4. کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیات مدیره
 6. کپی پروانه بهره‌برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
 7. دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)
 8. دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
 9. نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
 10. کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکت‌نامه و تقاضانامه در شرکت‏‌های غیر سهامی)
 11. کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی

 1. فتوکپی پروانه کسب
 2. درخواست کتبی شخص
 3. عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه)
 4. فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 5. تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
 6. فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
 7. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

پس از تهیه و جمع آوری این مدارک و تکمیل فرم اطلاعات هویتی و امضای آن، آنها را به حوزه مالیاتی تحویل داده و ممیز مالیاتی بعد از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه، رسیدی به شما می‌دهد که نشان دهنده دریافت مدارک است.

سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت کد اقتصادی اقدام می‌نماید.

اگر پس از دریافت کارت کد اقتصادی، اطلاعات شخصی درج شده روی کارت دچار مشکل بود، فرم نمونه را تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی

 1. درخواست کتبی شرکت
 2. فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
 3. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
 4. روزنامه رسمی آگهی درج شده تاسیس شرکت
 5. تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (به شرح نمونه)
 6. فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی

پس از تهیه این مدارک و تکمیل فرم اطلاعات اشخاص حقوقی که به وسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم می‌شود، به حوزه مالیاتی مربوطه تحویل و پس از کنترل مدارک به وسیله دفتر حوزه، رسیدی دال بر تحویل مدارک به شما داده می‌شود.

مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت کد اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می‌نماید.
در صورتی که پس از دریافت شماره کد اقتصادی، اطلاعات درج شده روی آن دچار اشکال بود، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل دهید.

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می‌گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می‌شود؛ مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه‌ها یا شغل‌های مشابه که فعالیت با مجوز همراه نیست و داروخانه‌ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل به صورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی است.

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه باید آنها را به صورت طبقه‌بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نمایید.
طبقه‌بندی مدارک بر اساس حوزه‌های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون کد اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می‌گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط‌ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد.

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ، شکل و مندرجات کارت جدید با کارت‌های قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی، نام، نام‌خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

نحوه درخواست کد اقتصادی

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه‌های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت داشتن شرایط، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می‌نماید و یا از فرم نمونه کپی می‌گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می‌دارد.
پس از رسیدگی، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی‌یابد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می‌شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی‌ها باشد، می‌توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود، درخواست کد اقتصادی نماید.

وظایف ادارات کل دارایی
 1. ادارات کل مالیاتی موظفند فرم‌های هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند. قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می‌دارند.
 2. ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند.

 

 

tax.gov.ir

 


تمامی حقوق برای ثبت شتاب محفوظ است. | طراحی و توسعه: محمد صبور